- กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

 - ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 43

 รายชื่อบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 43

 - เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

 - โครการเศรษทัศน์ ประจำปี 2560