Get Adobe Flash player

แบบสำรวจ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 19 .....ดูรายละเอียด 


- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ....ดูรายละเอียด 


- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย อาคาร ECB1 พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ห้อง/ระบบ ....ดูรายละเอียด 


 

- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่6  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2558 ....ดูรายละเอียด 


 - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 17 และ รุ่นที่ 18 ....ดูรายละเอียด  


 

จำนวนผู้เข้าชม

275719
TodayToday213
YesterdayYesterday247
This_WeekThis_Week460
This_MonthThis_Month6794
All_DaysAll_Days275719