ภาพกิจกรรม

  1. โครงการทำบุญประจำปีและสังสรรค์ปีใหม่ 2561
  2. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
  3. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
  4. โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
  5. โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  6. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  7. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
  8. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนอกห้องเรียน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  9. โครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  10. โครงการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ