ค้นหา

บทความ

บทความปี 2566

การลงคะแนนเสียงกับทฤษฎีการเลือกของสังคม
โดย อ.พัฒนรัต์ ฟักจันทร์
สภาพและปัญหาปัจจุบันด้านอาหาร
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และสรัลชนา ธิติสวรรค์
Recent Developments in Basic Education in Thailand: Issues and Challenges 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
โรคโควิด-19 เร่ง ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ จริงหรือ?
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เมืองเล็น
 ภารกิจลดความยากจนหลังศึกโรคระบาดโควิด-19
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์