ค้นหา

สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

วีดีโอการบรรยายย้อนหลัง


ปีการศึกษา ภาค1/59

ECO3501/ECO3520


ECO2103


ECO2104/ECO2127


ECO2108/ECO2128


ECO2101/ECO2121


ECO2102/ECO2122


ECO2106/ECO2126


ECO2105/ECO2125


ECO2109/ECO2129


ปีการศึกษา ภาค2/59

ECO3301/ECO3320

ECO4404

ECO3305/ECO4324

ECO3302/ECO3321


ปีการศึกษา ภาค1/60

ECO3102/ECO3122


ECO3401/ECO3421


ECO3801/ECO3620


ECO4302/ECO3322


ปีการศึกษา ภาค1/61

ECO3301/ECO3320


ECO2130


ECO2102/ECO2122ปีการศึกษา ภาค2/61     

ECO2123


 ECO3522/ECO3503/ECO3508 

 

 


 ปีการศึกษา ภาค1/62

ECO3222 

 

ECO3301/ECO3320 

  • ECO3301,ECO3320 อ.จินตนา เมืองเล็น Part1 

 

ECO3302/ECO3321 

  • วิชาECO3302 อ.เสวียน แก้ววงษา Part1 

 

ECO3420  

  • วิชาECO3420 อ บุญธรรม ราชรักษ์ Part1

 ปีการศึกษา ภาค1/62 

ECO2121(ECO2101) 


 ECO2122(ECO2102) 


ECO2123


ECO2124