สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

  วีดีโอการบรรยายย้อนหลัง


  ปีการศึกษา ภาค1/59

  ECO3501/ECO3520


  ECO2103


  ECO2104/ECO2127


  ECO2108/ECO2128


  ECO2101/ECO2121


  ECO2102/ECO2122


  ECO2106/ECO2126


  ECO2105/ECO2125


  ECO2109/ECO2129


  ปีการศึกษา ภาค2/59

  ECO3301/ECO3320

  ECO4404

  ECO3305

  ECO3302


  ปีการศึกษา ภาค1/60

  ECO3102/ECO3122


  ECO3401/ECO3421


  ECO3801/ECO3620


  ECO4302/ECO3322


  ปีการศึกษา ภาค1/61

  ECO3301/ECO3320


  ECO2130


  ECO2120/ECO2122  ปีการศึกษา ภาค2/61     

  ECO2123


   ECO3522/ECO3503